Հետադարձ կապ

Հասցե`

ք.Երևան, Վիլնյուսի 75/96
Հայաստան, Երևան 0059

Հեռ.`

+ (374) 55 - 02 - 92 - 36

Էլ. հասցե`

info@info-house.am

Իրավական տեղեկատվություն.

«Ինֆո հաուս» ՀԿ
Նախագահ՝ Արմինե Աբրահամյան
Հասցե` ք.Երևան, Վիլնյուսի 75/96
ՀՎՀՀ` 02606519
Հ/Հ 1930 0695 1480 0100 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ