Հրապարակումներ

«Մո Թի-վի» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Մո Թի-վի

Կարեն Սարգսյան

––––––––––––

––––––––––––

«Մո Թի-վի »մեդիա հոլդինգ ՓԲԸ

28.03.2000

Աբովյան Փ. 43