Հրապարակումներ

«Ժամ Էյ եմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ժամ Էյ եմ

Բոզոյան Երվանդ

––––––––––

––––––––––

«Դիալոգ» ՀԿ

16.02.2011

Գյուլբենկյան 39Ա -24