Հրապարակումներ

«Թերթ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Թերթ էյ էմ

Արամ Անտինյան
Քառյակ Մեդիա ՓԲԸ

100 %

10.000

«Թերթ էյ »թմ ՍՊԸ

27.06.2013

Եղվարդի Խճղ./1