Հրապարակումներ

«Սլաք Էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Սլաք Էյ էմ

Արտակ Հարությունյան

      100%

50.000

«Սլաք-Մեդիա» ՍՊԸ

24.12.2009

Ամիրյան 3/20