Հրապարակումներ

«Շանթ» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Շանթ

1.Արթուր Եզեկյան
2.Արամ Մնացականյան

1. 52%
2. 48%

1. 105.726.868
2.  97.594.032

«Շանթ» ՍՊԸ

22.07.1995

Վ.Սարգսյան հեռուստակենտրոն