Հրապարակումներ

«Շաբաթ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Շաբաթ էյ էմ

Կարեն Անդրեասյան

 100%

1.236.000

«Շաբաթ էյ էմ» ՍՊԸ

02.07.2014

Գրիբոյեդովի 1 նրբ./11/154