Հրապարակումներ

«Պոլիտիկ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Պոլիտիկ

Նունե Սուլթանյան

100 %

50.000

«Պոլիտիկ» ՍՊԸ

27.02.2012

Տիգրան Մեծի/4