Հրապարակումներ

«Փաստինֆո» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Փաստինֆո

Սոնա Տռուզյան

   100%

 1000

«Փաստինֆո» ՍՊԸ

07.02.2019

Անդրանիկիփ.67/13