Հրապարակումներ

«Փաստ Էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Փաստ. Էյ էմ

Վարուժան Բաբաջանյան

––––––––––––

––––––––––––

Վարուժան Բաբաջանյան ԱՁ

30.08.2001

Տերյան Փ.7/17