Հրապարակումներ

«Պարա Թի վի» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Պարա Թի վի

Էլիզաբեթ Պետրոսյան

––––––––––––

––––––––––––

«Հանրային Դիվանագիություն բարեգործական» ՀԿ

24.11.2014

Սարյան Փ. 24/5