Հրապարակումներ

«Պանորամա էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Պանորամա Էյ էմ

1.Մարիամ Հախնազարյան
2.Արմեն Թավադյան

1.  51%

2. 49%
 

1 25.500
2. 24.500

«Պանորամա էյ էմ» ՍՊԸ

07.04.2009

Մ.Խորենացի 34Բ