Հրապարակումներ

«Մեդիամաքս» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Մեդիամաքս

1.Արա Թադևոսյան
2.Դավիթ Ալավերդյան
3.Արտաշես Իկոնոմով

1.30%
2.30%
3.40%

1.6000
2.6000
3.8000

«Մեդիամաքս Մեդիա »Քոմփանի
ՍՊԸ

08.07.2015

Բաղրամյան Փ.59/77-78բն