Հրապարակումներ

«Մամուլ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Մամուլ էյ էմ

1.Սևակ Մելիքյան
2.Ջուլիետա Դարբինյան

1. 15 %
2. 85 %

1. 75
2. 425

«Սոուշըլ Մեդիա»

02.08.2013

Ավան 6/2