Հրապարակումներ

«Լուրեր քոմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Լուրեր  քոմ

Արման Վարդանյան

 100%

50.000

«Ինթերնեյշնլ Մեդիա Հոլդինգ»ՍՊԸ

13.11.2012

Գայի պ. 8/ 104