Հրապարակումներ

«Ժողովուրդ օրաթերթ»-ի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ժողովուրդ օրաթերթ

Թովմասյան Թագուհի

   100%

50.000

«Ժողովուրդ» թերթի
խմբագրություն ՍՊԸ

23.11.2010

Համբարձումյան. 21Տ