Հրապարակումներ

«Իրավունք թերթի» պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Իրավունք

1.Հայկ Բաբուխանյան
2.Գալաջյան Հովհաննես
3.Գրիգորյան Գեղամ
4.Իրավունք Մեդիա

1.40%
2. 10%
3. 10%
4. 40%

1. 20.000
2. 5.000
3. 5.000
4. 20.000

«Իրավունք Մեդիա »
ՍՊԸ

15.05.2018

Գր. Քոչար Փ./21