Հրապարակումներ

«Իրավաբան նեթ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Իրավաբան նեթ 

Սահակյան Հովհաննես

––––––––––––

––––––––––––

Բնապահպան Իրավաբանների և տնտեսագետների երիտասարդական ասոցացիա ՀԿ

24.02.2014

Ա. Խաչատրյան 24-14