Հրապարակումներ

«Իրականում էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Իրականում

Փայլակ Ֆահրադյան

100%

1000

«Իրականում» ՍՊԸ

26.03.2019

Դեմիրճյան Փ./16