Հրապարակումներ

«Հրապարակ» օրաթերթի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Հրապարակ օրաթերթ

1.Գրիգորյան Սևակ
2.Օհանյան Արմինե

1. 10%
2. 90%

1. 5000
2. 45.000

«Հրապարակ Օրաթերթ» ՍՊԸ

09.09.2008

Բուզանդի 1/3