Հրապարակումներ

«Հայելի» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Հայելի

Թովմասյան Անժելա

––––––––––––

––––––––––––

Հայելի Ակումբ ժողովրդավարության Աջակցության ՀԿ

07.02.2006

Ա.Խաչատրյան /11/55