Հրապարակումներ

«Գալա թի-վի» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

«Գալա թի-վի»

Խաչատրյան Վահան

    100%

 50.000

«Չապ Քեմիքլ» ՍՊԸ

08.12.1999

Կոշտոյան Փ.8/7