Հրապարակումներ

«Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

19 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Երկիր մեդիա

1.Հակոբյան Դավիթ
2.Գևորգյան Կառլեն
3.Մաթիլյան Հակոբ

1. 34%
2. 33%
3. 33%

1. 17.000
2. 16.500
3. 16.500

«Երկիր Մեդիա »Գովազդայի ստուդիա ՍՊԸ

07.10.2004

Թումանյան 8