Հրապարակումներ

«Երևան Թուդեյ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

19 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Երևան Թուդեյ

Վարդան Հովնանյան

    100%

1000

Մեդիա Պլյուս ՍՊԸ

19.08.2014

Վազգեն Սարգսյան26/1