Հրապարակումներ

«Դե Ֆակտո» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Դե Ֆակտո

Կարեն Զախարյան

 100%

38.000

«Դե-Ֆակտ» ինֆոմացիոն վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ

03.11.2000

Արշակունյաց /2