Հրապարակումներ

«Սիվիլնեթ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Սիվիլնեթ

1.Վարդան Օսկանյան

2. Սալփի Հարությունյան

 ––––––––––––

500.000

 «Սիվիլթաս հիմնադրամ»
Համախմբում Կուսակցություն

20.05.2008

Հյուսիսային պող. 30 գրասենյակ