Հրապարակումներ

«Այսօր էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

14 Nov 2019

 

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Այսօր էյ էմ

Մհեր Ավագյան

     100%

10.000

« Այսօր էյ էմ »  ՍՊԸ

27.08.2018

Հովսեփ Էմին Փ./2/1 12 բն.