Հրապարակումներ

«Ասեկոսե» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ասեկոսե

1.Էռնեստ Աբելյան
2.Արամ Հարությունյան

1. 50%
2. 50%

1.500
2.500

«Ասեկոսե» ՍՊԸ

04.05.2012

Թումանյան փ.40/48