Հրապարակումներ

«Արմենպրես» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

«Արմենպրես»

Արամ Անանյան

Պետություն

Պետություն

«Արմենպրես» պետական լրատվական Գործակալություն

17.03.1998

Իսահակյան Փ. 28