Հրապարակումներ

«Արմենիա Թի-վի» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Արմենիա Թի վի

Դավիթ Բաբախանյան

––––––––––––

1.024.630.000

«Արմենիա Թի-վի» ՓԲԸ

23.07.1998

Եղվարդի խճուղի/ 1