Հրապարակումներ

«Արմդեյ էյէմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Արմդեյ էյէմ

Տաթևիկ Այվազյան

 100 %

1000

«Արմդեյ էյէմ» ՍՊԸ

15,04,2019

Աբովյան Փ. /3/4