Հրապարակումներ

«Առավոտ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Առավոտ էյ էմ

Արամ Աբրահամյան

    100%

50.000

« Առավոտ  օրաթերթ »  ՍՊԸ

24.12.1999

Արշակունյաց 2