Հրապարակումներ

«Առաջին էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Առաջին Լրատվական

1.Արտակ Բաբաջանյան
2.Անահիտ Շահինյան

1.50%
2.50%

1.10.000
2.10.000

«Առաջին Լրատվական» ՍՊԸ

19.01.11

Հ.Հակոբյան/12/17