Հրապարակումներ

«Անտիֆեյք» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Անտիֆեյք

Նարեկ Սամսոնյան

100 %

ֆինանսավորվում է «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ և
«Քաղաքացիական համերաշխություն» ՀԿ միջոցներով

«Քաղաքացիական գիտացկություն» ազատական ՀԿ

04/05.2012

Օրբելի 6