Հրապարակումներ

«Անալիտիկ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

18 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Անալիտիկ.ամ

Անի Հովհաննիսյան

 100%

––––––––––––

«Անալիտիկ» ՍՊԸ

25.10.2013

Թումանյան 40