Հրապարակումներ

«Ա1+» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

14 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ա1+

1.Մեսրոպ Մովսեսյան
2.Տատյանա Մովսեսյան

1. 50%
2. 50%
 

1.25.000
2.25.000

«Մելտեքս»  ՍՊԸ

06.02.1995

Պարոնյան Փ.22/7