Հրապարակումներ

«Ա-Թիվի» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

14 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ա-Թիվի

Դավիթ Ավետիսյան

        100%

500.000

«Ա-Թիվի» ՍՊԸ

17.12.1999

Եղվարդի խճուղի/1