Հրապարակումներ

«Հայկական երկրորդ» հեռուստաընկերության պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Հ2 հեռուստաալիք

1.Սամվել Մայրապետյան
2.Նատալյա Մարտինյան

1. 50%
2.50%

1. 84.731.400
2. 84.731.400

«Հայկական երկրորդ հեռուստաընկերություն »

02.02.2000

Գ-3թաղ3/1