Հրապարակումներ

«Ֆակտոր» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

22 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Ֆակտոր

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Արևհատ Սահակյան
2.Ավետիք Իշխանյան
3.Լևոն Բարսեղյան
4.Արթուր Սաքունց

––––––––––––

––––––––––––

«Ֆակտոր Տեղեկատվական Կենտրո»ն ՀԿ

21.12.2016

Զաքյան Փ.2/69