Հրապարակումներ

«Յոթ Օր» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

20 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

Յոթ Օր

Առաքելյան Արփի

   100%

51.000

«Յոթ օր» ՍՊԸ

27.12.1995

Սայաթ-Նովա 19