Հրապարակումներ

«24 Նյուզ էյ էմ» լրատվական կայքի պաշտոնական հայտարարված սեփականատերը

14 Nov 2019

N

Լրատվական կայք

Սեփականատերեր

Բաժնեմասի
     չափը

Բաժնեմասի
չափը ՀՀ դրամով

ՍՊԸ/ՓԲԸ/ՀԿ

Գրանցման ամսաթիվ

Գրանցման հասցե

1.

24 Նյուզ

1.Նարեկ Գալստյան
2.Գևորգ Սաչլեյան

1  60%
2. 40%

1. 60.000
2. 40.000

«24 Նյուզ »ՍՊԸ

07.08.2018

9-րդ զանգված 24շ. / 116 բն